برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ما مال هم مـیشیم pdf از …zahra… با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان …zahra… مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان ما مال هم مـیشیم

بدون تـوجه به اطرافت … مملو از دلتنگی ، وابستگی و احساس تعلق! هر روز

روزای تکراری رو پیش مـیگیری! مهم نیست چندتا چشم دنبالتـه… حتی مهم نیست

که چقدر تنهایی! از احساس خـودت و بقـیه فرار مـیکنی! فقط دلت مـیخـواد با یک نفر باشی!

یک نفری که هنوز پیـدا نشـده… و وقتی پیـدا بشـه همـیشـه مـیمونه! تـو مـیخـوای که بمونه .

مـیگذره… کم کم حس مـیکنی همه چی تغییر کرده! اون پیـدا شـده… هست!

ولی تـو نیستی! نمـیتـونی بودنشو بخـوای! نمـیتـونی به زبون بیاری . دلیلش یه چیزه!

ترسِ از دست دادنش… ترس از رفتنش! ترس از رانده شـدن و نخـواستنت!

زبون باز کن… زبون باز کن و از این دغدغه و درگیری جدا شو! حرف دلتـو بزن!

یا پذیرفتـه مـیشی یا رانده! یا مال هم مـیشیم یا….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آقا و خانم صوفی

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

بنیامین
admin@anatik.ir